[Review of: Johan Dietsch (2006), Making Sense of Suffering. Holocaust and Holodomor in Ukrainian Historical Culture]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1628–1629
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Historical Review
Volume111
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - dec. 2006

Citeer dit