Review of John Braithwaite, Valerie Braithwaite, Michael Cookson, and Leah Dunn [Review of: (2010) Anomie and Violence: Non-Truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)359-360
TijdschriftAustralian Journal of Political Science
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit