[Review of] Joop W. Koopmans, Early Modern Media and the News in Europe. Perspectives from the Dutch Angle.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit