Review of: Joyce D. Goodfriend, B. Schmidt and A. Stott (eds.), Going Dutch; The Dutch Presence in America, 1609-2009 (Leiden, 2008)

K.J. Waterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)98-99
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume122
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit