[Review of: K. Breckenridge (2012) Registration and Recognition. Documenting the Person in World History]

C. De Vito

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)521-523
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume58
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit