[Review of: K. Honeyman (2008) Child Workers in England, 1780–1820. Parish Apprentices and the Making of the Early Industrial Labour Force]

E. van Nederveen Meerkerk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)287-288
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume54
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit