[Review of: K. Strassler (2010) Refracted Vision. Popular photography and national modernity in Java]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)420-422
TijdschriftAsian Affairs (London)
Volume35
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit