[Review of: Karwan Fatah-Black, White lies and black markets. Evading metropolitan authority in colonial Suriname, 1650-1800 (Boston en Leiden, Brill Academic Publishers, 2015)]

A. Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)471-473
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume129
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit