Review of: Katharine McGregor, Jess Melvin, Annie Pohlman (2018) The Indonesian genocide of 1965: Causes, dynamics and legacies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's2
TijdschriftAsian Studies Review
DOI's
StatusGepubliceerd - 03 jul. 2019

Citeer dit