[Review of: Katrin Boeckh (2007), Stalinismus in der Ukraine. Die Rekonstruktion des sowjetischen Systems nach dem Zweiten Weltkrieg]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)614–616
Aantal pagina's3
TijdschriftJahrbücher für Geschichte Osteuropas
Volume56
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit