Review of Kendall W Brown. A History of Mining in Latin America. From the Colonial Era to the Present.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4
Aantal pagina's287
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume60
Nummer van het tijdschrift02
StatusGepubliceerd - jul. 2015

Citeer dit