[Review of: K.F. Gildemacher (2003) Skipperstaal. Lexicon van de Friese schipperij 1850-2000]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)160-163
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume52
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit