Review of Kris Lane, Potosí: The Silver City that Changed the World (Oakland, CA: University of California Press, 2019.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Citeer dit