[Review of: K.S. Bussmann (2004) Diphthongs in Frisian. A Comparative Analysis of Phonemic Inventories Past and Present.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

337 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)139-142
TijdschriftIt Beaken
Volume69
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit