[Review of: L. Balai, Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel. Over de belangen van Amsterdamse regenten bij de trans-Atlantische slavenhandel]

Angelie Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

132 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)127-128
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit