[Review of: L. Hesseling (2011) Healers on the Colonial market. Native doctors and midwives in the Dutch East Indies]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

294 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)526-528
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume168
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit