[Review of: L. Leeuwen. Lost in mall: An ethnography of middle-class Jakarta in the 1990s]

A. Fuller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)585-587
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume167
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit