[Review of: L Roberts (2007) The Mindful hand. Inquiry and Invention from the Late Renaiisance to Early Industrialisation]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)303-305
TijdschriftStudium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit