[Review of: L. Willams (2012) Demographic change in Southeast Asia; Recent histories and future directions]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)173-176
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume169
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit