[Review of: L.A. Newson (2009) Conquest and Pestilence in the Early Spanish Philippines]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)296-298
TijdschriftJESHO: Journal of the Economic and Social History of the Orient
Volume54
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit