[Review of: Laurie R. Cohen (2013), Smolensk under the Nazis: Everyday Life in Occupied Russia]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)409-410
Aantal pagina's2
TijdschriftSlavic Review
Volume74
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit