[Review of: Le lingue del Mare del Nord [= Filologia Germanica-Germanic Philology 9 (2017)] (Milano, Prometheus, ISBN 978-88-8220-233-0)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)79-83
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume68
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 10 jul. 2019

Citeer dit