[Review of: Leo van Bergen (2019) Pro Patria et Patienti. De Nederlandse militaire geneeskunde 1795-1950

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)149-151
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit