[Review of] Louis Ph. Sloos, Onze Slag bij Waterloo: De beleving van de overwinning op Napoleon in Nederland (Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2015)

Johan Joor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdrageLouis Ph. Sloos, Our Battle of Waterloo:the Experience of the Victory at Waterloo in The Netherlands (Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2015)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)147-149
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 01 mrt. 2016

Citeer dit