Review of: Louis Swinkels (2004) De Bataven. Verhalen van een verdwenen volk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)585-587
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume118
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit