[Review of: Lucjan Dobroszycki and Jeffrey S. Gurock, eds. (1993), The Holocaust in the Soviet Union: Studies and Sources on the Destruction of the Jews in the Nazi-Occupied Territories of the USSR, 1941–1945]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)398–400
Aantal pagina's3
TijdschriftHarvard Ukrainian Studies
Volume18
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit