[Review of: Lytse bal, grut spul. Artikels oer keatshistoarje en keatskultuer, Pieter Breuker [Leeuwarden, 2018)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)171-175
TijdschriftIt Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy
Volume81
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 15 jun 2020

Citeer dit