[Review of: M. Berg (2009) Historical Justice in International Perspective: How Societies Are Trying to Right the Wrongs of the Past]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)790-791
TijdschriftThe English Historical Review
VolumeCXXV
Nummer van het tijdschrift514
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit