[Review of: M. de Vaan (2006) Germanic Tone Accent. Proceedings of the First International Workshop on Franconian Tone Accents, Leiden, 13-14 June, 2003]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)303-307
TijdschriftTaal & Tongval
Volume58
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit