[Review of: M. Leach (2013) The politics of Timor-Leste; Democratic consolidation after intervention]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)956-958
TijdschriftAsiaPacific Issues
Volume86
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit