[Review of: M. Monteiro, G. Rooijakkers en J. Roosendaal (red.), De dynamiek van religie en cultuur (Kampen 1993)]

Angelie Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)35-36
Aantal pagina's2
TijdschriftKleio
Volume35
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit