[Review of: M. Th. Caron (1995) Noblesse et entourage princier dan les Pays-Bas a la fin du Moyen Age]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)276-278
TijdschriftFrancia: Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit