[Review of: M van Gelder (2009) Trading Places. The Netherlandish Merchants in Early Modern Venice; B Koene (2011) De Caeskopers. Een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw; H Brand (2009) Koggen, kooplieden en kantoren. De Hanze, een praktisch netwerk]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)117-121
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit