[Review of: M. van Gent (1994) ‘Pertijelicke saken’. Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdperk]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)88-90
TijdschriftTijdschrift voor sociale geschiedenis
Volume22
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit