Review of: M. Wolf. (2009). Het geheim van De Telegraaf. Geschiedenis van een krant

A. Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)144-145
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume126
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit