Review of: Maarten Van Ginderachter, The Everyday Nationalism of Workers. A Social History of Modern Belgium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)161-163
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit