Review of: Maddalena Betti (2014) The Making of Christian Moravia (858-882): Papal Power and Political Reality.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)120-130
TijdschriftNetworks and Neighbours
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit