[Review of: Marc Boone (2007) Historici en hun métier. Een inleiding tot de historische kritiek]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)111-112
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume125
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit