Review of: Marie-Hélène Côté, Remco Knooihuizen, and John Nerbonne (eds.). 2016. The Future of Dialects: Selected Papers from Methods in Dialectology XV. Vol. 1. Berlin: Language Science Press

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's6
TijdschriftLanguage Dynamics and Change
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 15 nov. 2017

Citeer dit