[review of Mark Edele (2017), Stalin's Defectors: How Red Army Soldiers became Hitler's Collaborators, 1941-1945]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1107-1108
Aantal pagina's2
TijdschriftSlavic Review
Volume77
Nummer van het tijdschrift4 [Winter 2018]
StatusGepubliceerd - 12 feb. 2019

Citeer dit