Review of: Marloes Wellenberg en Ad van der Zee (red.), Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)94-95
TijdschriftTijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit