Review of: Marsha Siefert, ed. (2020), Labor in State-Socialist Europe, 1945–1989: Contributions to a History of Work, Work and L abor.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)191-192
TijdschriftAspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History
Volume15 (2021)
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit