Review of “Marx, Critical Theory, and Religion: A Critique of Rational Choice” by W.S. Goldstein (ed.). [Review of: W. S. Goldstein (2006) Marx, Critical Theory, and Religion: A Critique of Rational Choice]

S. Farris

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)465-467
TijdschriftComparative Sociology
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit