[Review of MARY LINDEMANN. The Merchant Republics: Amsterdam, Antwerp, and Hamburg, 1648–1790]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)325-326
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Historical Review
Volume121
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum11 feb. 2016
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2016

Citeer dit