Review of Matteo Valleriani (ed.), The Structures of Practical Knowledge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftAmbix
DOI's
StatusGepubliceerd - dec 2018

Citeer dit