[Review of] Mechthild Fend, Fleshing out surfaces. Skin in French art and medicine, 1650-1850, Manchester: Manchester University Press, 2017

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal18. A journal of eighteenth-century art and culture
Volume5
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit