[Review of: Melissa F. Weiner (2018) Smash the Pillars : Decoloniality and the Imaginary of Color in the Netherlands]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

86 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101-105
TijdschriftEtnofoor
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit