[Review of: . Military Politics, Islam and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftBulletin Indonesian Economic Studies
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit