[Review of: M.L. Davies (2006) Historics: Why History Dominates Contemporary Society]

J. Rock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

124 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)271-274
TijdschriftEuropean Review of History
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit