[Review of: . Molukse jongeren en onderwijs; . Een doel in mijn achterhoofd; Een verkennend onderzoek onder Molukse jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs; . Tussen adat en integratie; Vijf generaties Molukkers worstelen en dansen op de Nederlandse aarde; . Tussen adat en integratie; Wie ben je om te zeggen dat ik Moluks ben]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit